Dział Absolwentów
Strona główna
Informacje o projekcie
Aktualności
Archiwum
Rekrutacja
Projekty zrealizowane
Wersja graficzna
WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY II


Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Polski Związek Niewidomych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dział Absolwentów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych